Besøks- og butikkadresse:

HobbyM
c/o Norsk Modelljernbane AS

Jerikoveien 20
1067 Oslo

Retur-, brev og postpakkeadresse:

Norsk Modelljernbane AS

Jerikoveien 20
1067 Oslo

Organisasjonsnummer:
948 506 122 MVA

Telefon:

64 84 57 30

E-post:
hei@hobbym.no